קישורים image


                        "אין לך דבר המרגיע אותנו באופן כל כך מושלם כמו הידיעה הברורה"

                                                                 (שופנהאואר)

                                                                        ----


הקוד האתי של המאמנים בישראל - באתר לשכת המאמנים:
http://www.coachinstitute.org.il/home/artdetails.aspx?mCatID=9944&artID=2332

האיגוד הבינלאומי למאמנים:
http://www.certifiedcoach.org/ הפדרציה הבינלאומית לאימון:
http://www.coachfederation.org 

הגדרת הפסיכולוגיה החיובית (בסיס תיאורטי עיקרי לאימון):
https://www.msu.edu/~dwong/CEP991/CEP991Resources/Seligman-PositivePsych.doc 


ז'ורנלים מקצועיים המציגים מחקרים בתחום ה - Coaching / Coaching Psychology :
http://www.brookes.ac.uk/schools/education/ijebcm/vol3-2-editorial.html 
http://www.bps.org.uk/downloadfile.cfm?file_uuid=FA4844B9-1143-DFD0-7EFD-9CAF8FFC87C2&ext=pdf 
http://www.bps.org.uk/coachingpsy/publications/the-coaching-psychologist/the-coaching-psychologist_home.cfm